1. BOEKINGEN

Alle boekingen zijn onderworpen aan deze voorwaarden tenzij voorafgaand schriftelijk overeengekomen en bevestigd door de verhuurder. Boekingen kunnen voor een periode van 14 dagen in optie worden geplaatst, per email nodigen wij u uit het voorschot van 30% te storten om uw reservering als definitief te boeken. Het saldobedrag van de huursom dient tenminste 4 weken voor aanvang van de totale huurperiode voldaan te zijn. (wij nodigen u uit per email dit te verrichten) Bij het in gebreke blijven van de betaling zal het voorschot van 30% aan de verhuurder toekomen en de boeking vervallen, zulks ter beoordeling van de verhuurder. Er zullen herinneringen gestuurd worden per email aan de huurder wanneer het restant van de huur verschuldigd wordt. In het geval van het in gebreke stellen van betaling van het saldo bedrag, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de verhuur te annuleren.

Indien een boeking gemaakt wordt binnen vier weken voor uw aankomst dient de gehele huursom voldaan te worden op het tijdstip van de boeking.

2. BORGSOM​

200 Euro borg is verschuldigd, waarbij het restant verrekend zal worden met eventuele breuk of schades. De borgsom zal binnen 14 dagen vanaf het einde van de huurperiode teruggestort worden indien alles in orde is bevonden, afhankelijk van noodzakelijke verminderingen door schades, of extras die niet reeds separaat in rekening gebracht werden. (vb. Verlaten van de gîte zonder de door ons gewenste kleine reiniging)
Indien er kosten zijn boven de betaalde borg stemt de huurder ermee in de verhuurder deze te vergoeden.
Een substantiele schade veroorzaakt door de huurder, de familie van de huurder of de genodigden van de huurder of onacceptabel gedrag zal resulteren in onmiddellijke uitzetting zonder compensatie en een claim wegens verlies en schade door de verhuurder. In geval hiervan zal de verhuurder geen verdere contractuele verplichtingen jegens de huurder hebben.

3. HUURPERIODE

De huurperiode loopt normaal van zaterdag 17 u. in de namiddag op de eerste dag van de huurperiode tot 10 u. in de voormiddag op de laatste zaterdag van de huurperiode. Tijdens het laagseizoen (mei, begin tot midden juni en vanaf midden september) kunnen wij uitzonderlijk afwijkende aankomst en vertrekdatums aanvaarden, doch met een minimaal verblijf van 1 week. De verhuurder behoudt zich het recht voor de boeking te annuleren en het huurgeld te bewaren indien het aantal personen dat zich meldt bij aanvang van het verblijf het genoemde aantal personen overschrijdt.
Gite 1 is geschikt voor maximaal 6 personen + eventueel 1 baby.
Gite 2 is geschikt voor maximaal 4 personen + eventueel 1 baby

4. GAS, WATER, ELEKTRICITEIT EN SCHOONMAAK

De huursom is inclusief wifi, gas, water en electriciteit. Echt buitensporig hoog verbruik zal verrekend worden met de 200 Euro borg. Het constateren van buitensporig electriciteits verbruik is aan de eigenaar, (vb. airco maximaal aanzetten met open deuren of ramen, nodeloos aanlaten van alle lichten enz…) Van de huurders wordt verwacht dat zij de accommodatie netjes verlaten. We vragen u te zorgen voor een beperkte schoonmaak alvorens u vertrekt, wij verstaan hieronder het opruimen, afwassen van schotels/eetservies, stofzuiging van de vloeren, schoonmaken van de baden/douches, wastafels en wc’s, het fornuis, de (buiten) bbq, het weggooien van afval in de bij ons voorziene container en het verzamelen van het beddengoed op 1 plaats. De grondige eindschoonmaak en ontsmetting achteraf is inbegrepen en gebeurt door onze zorgen. Indien u het huis wenst te verlaten zonder deze vernoemde taken te verrichten kan dit uiteraard en brengen wij extra in rekening de som van 50 euro voor de gite 2 en 70 Euro voor de gite 1 afgehouden van de waarborgsom, dit mag u vooraf melden bij uw aankomst. De verblijftaksen zijn ten onze laste.

5. BED & BADLINNEN

Dekens en kussens zijn in de huur inbegrepen, alsmede lakens, kussenslopen, handdoeken, strandlaken en badjas (deze blijven uiteraard eigendom van “La Plumardie Basse”). De bedden zijn opgemaakt bij uw aankomst door onze zorgen.

6. FACILITEITEN

De informatie over het huis en de nabij gelegen faciliteiten is met de nodige zorg samengesteld, in de gîtes zult u alle toeristische brochures aantreffen, ook een door ons samengesteld huisreglement met alle nodige en praktische tips.
Wij bieden gratis Wifi aan, deze is in onze streek nog via adsl, dus wegens zijn “traagheid” is deze niet geschikt om zware bestanden te downloaden.
Twee maal per week en dit op maandag en donderdagavond wordt u (gratis) een sauna en hammam sessie aangeboden, op simpele afspraak met ons worden u deze sessies exclusief voor uw groep aangeboden, onder de 14 jaar of voor personen met hartstoornissen raden wij dit ten stelligste af.
Het gebruik van de Spa/jacuzzi is éénmaal daags en geschikt voor maximaal 4 personen, doch deze is zeker niet toegankelijk voor jonge kinderen onder de 14 jaar zonder ouderbegeleiding. Kleuters welke de “pampers” niet ontgroeid zijn worden omwille van hygiènische redenen de toegang tot de jacuzzi ontzegt. In geen geval mogen er dranken genuttigd worden in de jacuzzi, alsook mag deze nooit gebruikt worden als alternatief voor een warm bad. Deze wordt gebruikt in propere lichamelijke toestand, m.a.w. vrij van zonnecrème of “after sun” De in werking gestelde waterpompen zorgen voor een afdoende filtering van dit apparaat. Wekelijks vervangen wij het water ervan telkens op zaterdag, bij enorme vervuiling zijn wij genoodzaakt een tussentijdse reiniging en water verversing uit te voeren en zal er 50 Euro van de waarborgsom afgetrokken worden.
De fitness ruimte is elke voormiddag beschikbaar vanaf 9 u. tot 12 u, onder de 14 jaar kunnen we geen toegang verlenen tenzij uitzonderlijk toegestaan.
Er is ook een petanque piste aanwezig en alle nodige attributen worden u aangeboden, na gebruik stellen we een opruiming op prijs.
De beide zwembaden (waarvan 1 privaat voor gîte 1) zijn verwarmd en beveiligd met een drijvend rolluik, ouders met heel jonge kinderen raden wij aan om telkens het zwembad te sluiten met het rolluik bij niet gebruik ervan. De huurder is hierbij op de hoogte gebracht dat de aanwezigheid van een zwembad bij het huis potentiële gevaren met zich mee brengt, vooral voor kinderen welke nog niet voldoende of zelfs helemaal niet kunnen zwemmen. Het gebruik van het huis en de aangeboden voorzieningen zoals zwembaden, Jacuzzi, sauna/hamman en fitness ruimte is geheel op eigen risico van de huurder.
Op zondag voormiddag (bij slecht weer uitstel) wordt u een welkomsdrank aangeboden met versnaperingen ter kennismaking, deze wordt enkel aangeboden in het topseizoen (juli en augustus)
Bij uw aankomst treft u in uw gîte gratis een hulppakket bestaande uit: 5 L. Bronwater, 1 L . bruiswater, 1 fles wijn, toiletpapier, keukenpapier, keukenhanddoek, schotelvod, zeep schotelwas enz…
Wij bieden onze gasten een selectie Dvd speelfilms aan, te kiezen uit een catalogus aanwezig in de beide gîtes.
Uw wagen staat veilig en netjes onder een afgedekte autostalling op enkele meters van de gîtes.

7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

OPGELET: Wegens het eigen bezit van een hond (kruising Beagle teef), uiterst lief, betrouwbaar karakter en een enorme kindervriend, kunnen we helaas geen andere huisdieren toelaten op het domein. De verhuurder kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor de aanwezigheid van (wilde) dieren, vogels, slangen, insecten die aanwezig zijn in of om het huis. (hoger risico door openstaande deuren van uw gîte)
De verhuurder zal er alles aan doen om alle aan hem gemelde technische gebreken te herstellen in de korst mogelijke termijn. De verhuurder verwerpt alle verantwoordelijkheid bij letsels opgelopen tijdens het gebruik van alle door ons aangeboden faciliteiten.
Huurders en hun gezelschap laten persoonlijke eigendommen in en om het huis geheel voor eigen risico achter.
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel of verlies dat veroorzaakt wordt.
De huurder is bij deze volledig verantwoordelijk en op de hoogte gebracht over de gevaren welke de aanwezigheid van de zwembaden met zich meebrengen voornamelijk aan jonge kinderen.

8. KINDEREN

Teneinde de rust niet te verstoren van de andere aanwezige gasten stellen we het op prijs dat spelende kinderen niet aanhoudend krijsen en roepen, indien dit een probleem zou vormen met uw kinderen raden wij u aan een andere en beter geschikte locatie te zoeken.

9. OPZEGVERGOEDINGEN

In geval van annulering door de huurder zullen de volgende kosten in rekening gebracht worden: 30% zijnde het reserverings voorschot.
UITZONDERING: Indien de huurder zelf een vervangende huurder aanbrengt zal het voorschot van 30% integraal teruggestort worden.

10. KLACHTEN

In het onwaarschijnlijke geval dat er een klacht is over het huis dient dit gemeld te worden aan de verhuurder. Klachten kunnen niet aanvaard worden nadat de huurder teruggekeerd is en er geen mogelijkheid is geweest de klacht te verhelpen door de verhuurder gedurende de verblijfperiode van de huurder.