“La Plumardie Basse” is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

“La Plumardie Basse” verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door “La Plumardie Basse” gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard.

“La Plumardie Basse” verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

“La Plumardie Basse” verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

“La Plumardie Basse” maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Wijzigingen aan de “La Plumardie Basse” Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website zelf.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van de ingevulde data & persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment inzage te krijgen van uw gegevens in ons bestand en kunt u zonodig de verbetering met betrekking ervan vragen. Deze zulllen worden aangepast binnen een redelijke termijn.

“La Plumardie Basse” is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen.

De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

De bezoeker kan verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Voor meer info kan u steeds verder contact opnemen via e-mail: info(@)gitesdordogne.fr